Gebruiksvoorwaarden en Regels

Niet toegestaan:

  • Posts zonder enige meerwaarde (m.u.v. off-topicforum)
  • Chatten in fora
  • Posts in een verkeerd forum: zo is bijvoorbeeld een gitaar géén strijkinstrument en horen vragen daarover niet op dit forum thuis!
  • Het plaatsen van kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksistische inhoud, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar 'StrijkersForum' gehost wordt, is niet toegestaan.
  • Godslasterlijke taal
  • Reacties en onderwerpen in een andere taal dan Nederlands (ABN) worden verwijderd. Verwijzingen naar bronnen die in een andere taal zijn gesteld zijn toegestaan.
  • Gebruik maken van overdreven lange signatuur: meer dan 200 tekens zijn niet toegestaan

Reclame:
Reclame voor (een site met) eigen producten en/of diensten is niet toegestaan.
Wél is toegestaan een URL van een eigen website op te geven in het gebruikersprofiel, welke dan onder de gebruikersnaam wordt weergegeven.
Reacties die in overtreding zijn, worden verwijderd. Bij het herhaaldelijk plaatsen van commerciële uitingen kan een (permanente) ban worden opgelegd.

Verwijzingen naar Marktplaats.nl, 2ehands.nl en dergelijke sites:
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die (middels een link) verwijzen naar een advertentie in Marktplaats e.d., dit om te voorkomen dat StrijkersForum daar een verlengstuk van wordt. Ook verwijzingen naar afbeeldingen geplaatst op Marktplaats e.d. zijn niet toegestaan, omdat de afbeelding na verloop van tijd niet meer aanwezig is. Bij overtreding wordt het bericht verwijderd.

Te koop aanbieden/vragen:
Het te koop aanbieden of te koop vragen is alleen toegestaan voor particulieren.

Overtreden van de forumregels:
Overtreden van de forumregels zal in de meeste gevallen leiden tot geheel of gedeeltelijk verwijderen van tekst, een waarschuwing of een (tijdelijke) ban die in de meeste gevallen ongeveer 1-7 dagen kan duren. In extreme gevallen kan de ban permanent zijn.

Verwijdering gebruikersaccounts:
Accounts die langer dan twee maanden geleden zijn geregistreerd en waarmee nog geen berichten zijn geplaatst, mogen door de beheerder worden verwijderd.

Verwijderen eerder geplaatste berichten:
Let er op dat, zodra je onderwerp onderdeel is van een discussie waar anderen op gereageerd hebben en daar energie/feedback in gestopt hebben er slechts bij hoge uitzondering berichten verwijderd kunnen worden. Een verzoek daartoe, dient vergezeld te gaan van een onderbouwing en kan gericht worden aan: info@strijkersforum.nl

Geheel of gedeeltelijk verwijderen van een reactie:
Het is de beheerder en/of moderator toegestaan een reactie zonder voorafgaande mededeling geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Discussie over de reden is niet verplicht en kan niet worden afgedwongen.

Aanpassen Regels:
De beheerder heeft het recht de Regels te wijzigen of aan te passen al naar gelang de situatie dat voor een goed beheer vereist. De nieuwe Regels zijn ook voor leden die zich vóór de nieuwe wijziging hebben geregistreerd van kracht. De beheerder is verplicht iedere wijziging van de Regels op de site bekend te maken onder: Forums > Voorwaarden en Regels.